Workshoppimme

KASVUHAKKEREIDEN LEIPÄLAJI

Growth Hacking Partners-workshoppeja on neljällä eri osa-alueella:
Konseptointi, Strategia, Markkinointi ja Myynti

Strategia

 

ARVOPUTKI

Miltä liiketoimintasi segmentit näyttävät arvoputken läpi? Minkä osa-alueen kehittämisestä löytyy suurin odotusarvo? Mitkä tapahtumat ennakoivat suurta laskutusta myöhemmin? Katsomme liiketoimintaasi yhdessä läpi asiakkuuksien tuottaman arvon ja myyntikokemusten sekä pohdimme että optimoidaanko arvoputkeasi vai etsitäänkö sinne parempia asiakkuuksia?

 • Hyödyt
  • Tiedät mihin aikaa ja rahaa kannattaa sijoittaa
  • Tukee ymmärryksen kehittymistä omasta liiketoiminnasta, sen arvosta itselle ja asiakkaille
  • Hahmotat selkeämmin yrityksesi asiakkuuden arvosta tarkasteltuna
 • Lopputuotteet
  • Liiketoiminta-analyysi, sisältää sekä laskentataulukon että täytetyt tehtäväkirjat

 

 

PELIKENTTÄ

Pelikenttä – workshop.(strategia) Yritykselläsi on kahta resurssia: aikaa ja rahaa. Pelikenttä workshop auttaa hahmottamaan liiketoiminnan haasteita ja pyrkii luomaan tehokkaita ratkaisuehdotuksia yrityksen haasteisiin.

 • Hyödyt
  • Haasteiden ratkaisuja mietitään monesta näkökulmasta jolloin ymmärrys ratkaisuvaihtoehdoista lisääntyy
  • Luovat ratkaisut ovat usein niitä mitä ei tule ajateltua – paitsi tässä workshopissa
  • Jalostaa ymmärrystä omasta liiketoiminnasta sekä auttaa hahmottamaan eri ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia
 • Lopputuotteet
  • Haastekuvaukset ja ratkaisuehdotukset

 

 

PAREMPI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa itseäsi ja rahoittajia varten? Tämän workshopin tavoitteena on tehdä merkittävästi keskimääräistä parempi liiketoimintasuunnitelma, jotta onnistuisit rahoituksen, sijoituksen tai kumppanin vakuuttamisessa.

 • Hyödyt
  • Laadukasta näkemystä heti alkumetreiltä alkaen
  • Selkeää palautetta ja kehitysehdotuksia
  • Haastaa miettimään asiakkuuden arvoa ja arvontuotantoprosessia jo ennen yrityksen perustamista
 • Lopputuote
  • Liiketoimintasuunnitelma

 

 

Konseptointi

 

 

TUOTTEISTAMINEN – MITÄ, MIKSI JA MITEN?

Tässä workshopissa keskitytään yrityksesi kyvykkyyksien paketoimiseen myyviksi tuotteiksi. Voimme tilanteestasi riippuen keskittyä yhden tuotteen hiomiseen, tai luoda yrityksellesi alusta alkaen tuotteet, hinnat ja niiden arvolupaukset.

 • Hyödyt
  • Ymmärretään mitä myydään ja mitä asiakkaalle kannattaa luvata
  • Hiotut tuotteet muodostavat liiketoiminnan perustan
  • Arvolupauksien hahmottaminen tukee sekä myyntiä että markkinointia
 • Lopputuotteet
  • Tuotehinnasto

 

 

PARHAAT ASIAKKAASI

Keitä ovat parhaat asiakkaasi? Ne ovat niitä, jotka hyödyttävät sinua eniten sekä niitä keitä sinä hyödytät eniten. Pohdimme laskutuksen ja markkinatiedon näkökulmasta, että keneen sinuun kannattaa olla yhteydessä.

 • Hyödyt
  • Auttaa hahmottamaan kenelle yrityksestäsi on eniten hyötyä ja ketkä hyötyvät yrityksestänne eniten
  • Auttaa kohdentamaan myyntiä
  • Auttaa kohdentamaan markkinointia
 • Lopputuotteet
  • Oletusprofiilit parhaista asiakkaista sisältäen relevantit tunnusmerkit
  • Teoreettisen vuosisopimuksen tuotteineen ja hintoineen parhaasta asiakkaasta

 

 

LISÄARVON TÄHDEN

Jos asiakkaasi antaa sinulle 50 000 euroa niin kuinka paljon ja missä ajassa hän saa takaisin 200 000 euroa? Tämäpä kysymys, johon etsitään vastausta tässä workshopissa. Puskaradio kertoo, että vastauksien löytyminen on auttanut markkinointia kirjoittamaan hyviä viestejä ja myyjiä perustelemaan yhteistyötä vakuuttavasti.

 • Hyödyt
  • Tukee markkinointiviestintää
  • Tukee myyntityön kaikkia vaiheita
  • Tukee tuotekehitystä
 • Lopputuotteet
  • Laskentaa sisältävä vaikuttavuusarvio palvelusta

 

Markkinointi

 

TARINAMATRIISI

Mikä saa asiakkaasi liikkeelle? Miksi? Ruodimme asiakkaan kanssa liiketoimintaa sekä asiakkaan että asiakkaan asiakkaiden näkökulmasta ja luomme yhdessä tarinamatriisin joka toimii pohjana kaikelle sisällöntuotannolle nettisivuista esitteisiin ja sähköpostimarkkinointiin.

 • Hyödyt
  • Tukeva pohja kaikelle markkinointisisällölle
  • Tukee asiakkaan maailman ymmärtämistä ja tarinallisten markkinointiviestien kirjoittamista
  • Auttaa myyntiä hahmottamaan myynnin vaiheita ja samaistumaan asiakkaan toimialaan
 • Lopputuotteet
  • Tarinamatriisi

 

 

Niin hyvää prospektia

Autamme asiantuntijamyyntiä luomaan prospektointitietokannan, jotta myyntityö ja markkinointi on mahdollisimman tehokasta.

 • Hyödyt
  • Data minkä pohjalta asiakkaita kontaktoidaan on yksi suurimpia tekijöitä mikä vaikuttaa merkittävien asiakkuuksien syntymiseen
  • Tämä workshop auttaa tunnistamaan suurta laskutusta ennustavia periaatteita
  • Workshop auttaa segmentoimaan prospekteja sinun yrityksellesi hyödyllisellä tavalla
 • Lopputuote
  • Segmentoitu, myyjäkohtainen prospektitietokanta

 

 

TÄSMÄKAMPANJA

Tässä  workshopissa laaditaan tavoitteellinen ja toteutusvalmis suunnitelma markkinointikampanjalle. Kampanjan tavoite voi olla esimerkiksi kiinnostuksen kartoittaminen uudessa asiakassegmentissä, uuden tuotteen esitteleminen nykyisille asiakkaille, tai asiakastyytyväisyyden parantaminen. Suunnittelemme yhdessä kampanjan sisällöt, määrittelemme kohderyhmän sekä valitsemme vaikuttavimmat kanavat. 

 • Hyödyt
  • Laadukkaalla markkinointikampanjalla on mahdollista nähdä tuloksia nopeasti
  • Perusteellinen suunnitelma tekee kampanjan toteuttamisesta helppoa
  • Kampanjoissa voidaan hyödyntää mm. sähköpostilähetyksiä, blogeja, videoita ja webinaareja
  • Tarjoamme tarvittaessa apua myös kampanjan toteuttamisessa
 • Lopputuotteet
  • Sisältösuunnitelma ja julkaisuaikataulu
  • Tulosten mittaaminen

 

 

Myynti

 

 

MYYNTIPUTKI

Lähtötilanne: Sinulla on asiakkaan nimi, yhteystiedot sekä segmentointitiedot taulukossa. Lopputilanne: Vuosilaskutus jonka nollien määrä saa suun hymyyn, asiakas maksaa tuotekehityksestä, ostaa uudet tuotteet ja lähettää vielä banaanikakun jouluna. Myyntiputki – workshop luo toimenpideketjun näiden tilanteiden välille.

 • Hyödyt
  • Vastaa olennaiseen “miten meillä myydään” kysymykseen
  • Prosessin mallintaminen eri osa-alueisiin helpottaa eri osien kehittämistä tai vaihtamista parempiin
 • Lopputuotteet
  • Myyntiputki-teoria

 

 

TÄRKEÄT KYSYMYKSET

Tämä workshop iskee myynnin ytimeen eli tärkeiden kysymysten hahmottamiseen. Hyvät ja relevantit kysymykset selkeyttävät asiakkuuden potentiaalia sekä auttavat ohjaamaan keskustelua ja vakuuttamaan asiakasta.

   • Hyödyt
    • Tehostaa myyntiä
    • Auttaa myyntiä ymmärtämään sekä omaa että asiakkaan liiketoimintaa
    • Loistava tuki eri myynnin vaiheisiin ja auttaa maksimoimaan hyödyn myös asiakkaista jotka sanovat ‘Ei’
   • Lopputuote
    • Nippu hyviä kysymyksiä asiantuntijamyyjillesi

 

 

TEHOKKAAMMAT TAPAAMISET

Tämä workshop käy yhden myyntiprosessin tapaamisvaiheen läpi ja hioo siitä timanttisen. Voit hyödyntää tätä workshoppia minkä vaiheen kanssa tahansa(tarvekartoitus, tarjoustapaaminen, lisämyynti, kehityspalaveri). Voit myös hyödyntää tätä workshoppia tiettyä asiakkuutta varten jos haluat kaivaa tapaamiseen vakuuttavimmat faktat ja isoimman myyntikanuunan.

 • Hyödyt
  • Myyntitapaamiset ovat iso investointi joissa ratkaistaan syntyykö tuloa vai pelkkiä menoja; tällä workshopilla parannat investoinnin tuottavuutta
  • Kasvattaa myynnin luottamusta ja parantaa kykyä tehdä kauppaa
  • Auttaa asiantuntijamyyntiä viemään tapaamisia kohti yhteisiä oivalluksia asiakkaan kanssa
 • Lopputuotteet
  • Presentaatiopohja- tai suunnitelma
  • Kirjatut tavoitteet tapaamiselle

 

Workshoppimme

KASVUHAKKEREIDEN LEIPÄLAJI

Growth Hacking Partners-workshoppeja on neljällä eri osa-alueella:
Konseptointi, Strategia, Markkinointi ja Myynti

Strategia

ARVOPUTKI

Miltä liiketoimintasi segmentit näyttävät arvoputken läpi? Minkä osa-alueen kehittämisestä löytyy suurin odotusarvo? Mitkä tapahtumat ennakoivat suurta laskutusta myöhemmin? Katsomme liiketoimintaasi yhdessä läpi asiakkuuksien tuottaman arvon ja myyntikokemusten sekä pohdimme että optimoidaanko arvoputkeasi vai etsitäänkö sinne parempia asiakkuuksia?

 • Hyödyt
  • Tiedät mihin aikaa ja rahaa kannattaa sijoittaa
  • Tukee ymmärryksen kehittymistä omasta liiketoiminnasta, sen arvosta itselle ja asiakkaille
  • Hahmotat selkeämmin yrityksesi asiakkuuden arvosta tarkasteltuna
 • Lopputuotteet
  • Liiketoiminta-analyysi, sisältää sekä laskentataulukon että täytetyt tehtäväkirjat
Pelikenttä

PELIKENTTÄ

Pelikenttä – workshop.(strategia) Yritykselläsi on kahta resurssia: aikaa ja rahaa. Pelikenttä workshop auttaa hahmottamaan liiketoiminnan haasteita ja pyrkii luomaan tehokkaita ratkaisuehdotuksia yrityksen haasteisiin.

 • Hyödyt
  • Haasteiden ratkaisuja mietitään monesta näkökulmasta jolloin ymmärrys ratkaisuvaihtoehdoista lisääntyy
  • Luovat ratkaisut ovat usein niitä mitä ei tule ajateltua – paitsi tässä workshopissa
  • Jalostaa ymmärrystä omasta liiketoiminnasta sekä auttaa hahmottamaan eri ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia
 • Lopputuotteet
  • Haastekuvaukset ja ratkaisuehdotukset
Parempi liiketoimintasuunnitelma

PAREMPI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa itseäsi ja rahoittajia varten? Tämän workshopin tavoitteena on tehdä merkittävästi keskimääräistä parempi liiketoimintasuunnitelma, jotta onnistuisit rahoituksen, sijoituksen tai kumppanin vakuuttamisessa.

 • Hyödyt
  • Laadukasta näkemystä heti alkumetreiltä alkaen
  • Selkeää palautetta ja kehitysehdotuksia
  • Haastaa miettimään asiakkuuden arvoa ja arvontuotantoprosessia jo ennen yrityksen perustamista
 • Lopputuote
  • Liiketoimintasuunnitelma

 

Konseptointi

Tuotteistaminen

TUOTTEISTAMINEN – MITÄ, MIKSI JA MITEN?

Tässä workshopissa keskitytään yrityksesi kyvykkyyksien paketoimiseen myyviksi tuotteiksi. Voimme tilanteestasi riippuen keskittyä yhden tuotteen hiomiseen, tai luoda yrityksellesi alusta alkaen tuotteet, hinnat ja niiden arvolupaukset.

 • Hyödyt
  • Ymmärretään mitä myydään ja mitä asiakkaalle kannattaa luvata
  • Hiotut tuotteet muodostavat liiketoiminnan perustan
  • Arvolupauksien hahmottaminen tukee sekä myyntiä että markkinointia
 • Lopputuotteet
  • Tuotehinnasto
Parhaat asiakkaasi

PARHAAT ASIAKKAASI

Keitä ovat parhaat asiakkaasi? Ne ovat niitä, jotka hyödyttävät sinua eniten sekä niitä keitä sinä hyödytät eniten. Pohdimme laskutuksen ja markkinatiedon näkökulmasta, että keneen sinuun kannattaa olla yhteydessä.

 • Hyödyt
  • Auttaa hahmottamaan kenelle yrityksestäsi on eniten hyötyä ja ketkä hyötyvät yrityksestänne eniten
  • Auttaa kohdentamaan myyntiä
  • Auttaa kohdentamaan markkinointia
 • Lopputuotteet
  • Oletusprofiilit parhaista asiakkaista sisältäen relevantit tunnusmerkit
  • Teoreettisen vuosisopimuksen tuotteineen ja hintoineen parhaasta asiakkaasta
Lisäarvon tähden

LISÄARVON TÄHDEN

Jos asiakkaasi antaa sinulle 50 000 euroa niin kuinka paljon ja missä ajassa hän saa takaisin 200 000 euroa? Tämäpä kysymys, johon etsitään vastausta tässä workshopissa. Puskaradio kertoo, että vastauksien löytyminen on auttanut markkinointia kirjoittamaan hyviä viestejä ja myyjiä perustelemaan yhteistyötä vakuuttavasti.

 • Hyödyt
  • Tukee markkinointiviestintää
  • Tukee myyntityön kaikkia vaiheita
  • Tukee tuotekehitystä
 • Lopputuotteet
  • Laskentaa sisältävä vaikuttavuusarvio palvelusta

 

Markkinointi

Tarinamatriisi

TARINAMATRIISI

Mikä saa asiakkaasi liikkeelle? MiksiRuodimme asiakkaan kanssa liiketoimintaa sekä asiakkaan että asiakkaan asiakkaiden näkökulmasta ja luomme yhdessä tarinamatriisin joka toimii pohjana kaikelle sisällöntuotannolle nettisivuista esitteisiin ja sähköpostimarkkinointiin.

 • Hyödyt
  • Tukeva pohja kaikelle markkinointisisällölle
  • Tukee asiakkaan maailman ymmärtämistä ja tarinallisten markkinointiviestien kirjoittamista
  • Auttaa myyntiä hahmottamaan myynnin vaiheita ja samaistumaan asiakkaan toimialaan
 • Lopputuotteet
  • Tarinamatriisi
Niin hyvää prospektia

NIIN HYVÄÄ PROSPEKTIA

Autamme asiantuntijamyyntiä luomaan prospektointitietokannan, jotta myyntityö ja markkinointi on mahdollisimman tehokasta.

 • Hyödyt
  • Data minkä pohjalta asiakkaita kontaktoidaan on yksi suurimpia tekijöitä mikä vaikuttaa merkittävien asiakkuuksien syntymiseen
  • Tämä workshop auttaa tunnistamaan suurta laskutusta ennustavia periaatteita
  • Workshop auttaa segmentoimaan prospekteja sinun yrityksellesi hyödyllisellä tavalla
 • Lopputuote
Täsmäkampanja

TÄSMÄKAMPANJA

Tässä  workshopissa laaditaan tavoitteellinen ja toteutusvalmis suunnitelma markkinointikampanjalle. Kampanjan tavoite voi olla esimerkiksi kiinnostuksen kartoittaminen uudessa asiakassegmentissä, uuden tuotteen esitteleminen nykyisille asiakkaille, tai asiakastyytyväisyyden parantaminen. Suunnittelemme yhdessä kampanjan sisällöt, määrittelemme kohderyhmän sekä valitsemme vaikuttavimmat kanavat.

 • Hyödyt
  • Laadukkaalla markkinointikampanjalla on mahdollista nähdä tuloksia nopeasti
  • Perusteellinen suunnitelma tekee kampanjan toteuttamisesta helppoa
  • Kampanjoissa voidaan hyödyntää mm. sähköpostilähetyksiä, blogeja, videoita ja webinaareja
  • Tarjoamme tarvittaessa apua myös kampanjan toteuttamisessa
 • Lopputuotteet
  • Sisältösuunnitelma ja julkaisuaikataulu
  • Tulosten mittaaminen

 

Myynti

Myyntiputki

MYYNTIPUTKI

Lähtötilanne: Sinulla on asiakkaan nimi, yhteystiedot sekä segmentointitiedot taulukossa. Lopputilanne: Vuosilaskutus jonka nollien määrä saa suun hymyyn, asiakas maksaa tuotekehityksestä, ostaa uudet tuotteet ja lähettää vielä banaanikakun jouluna. Myyntiputki – workshop luo toimenpideketjun näiden tilanteiden välille.

 • Hyödyt
  • Vastaa olennaiseen “miten meillä myydään” kysymykseen
  • Prosessin mallintaminen eri osa-alueisiin helpottaa eri osien kehittämistä tai vaihtamista parempiin
 • Lopputuotteet
  • Myyntiputki-teoria
Tärkeät kysymykset

TÄRKEÄT KYSYMYKSET

Tämä workshop iskee myynnin ytimeen eli tärkeiden kysymysten hahmottamiseen. Hyvät ja relevantit kysymykset selkeyttävät asiakkuuden potentiaalia sekä auttavat ohjaamaan keskustelua ja vakuuttamaan asiakasta.

   • Hyödyt
    • Tehostaa myyntiä
    • Auttaa myyntiä ymmärtämään sekä omaa että asiakkaan liiketoimintaa
    • Loistava tuki eri myynnin vaiheisiin ja auttaa maksimoimaan hyödyn myös asiakkaista jotka sanovat ‘Ei’
   • Lopputuote
    • Nippu hyviä kysymyksiä asiantuntijamyyjillesi
Tehokkaammat tapaamiset

TEHOKKAAMMAT TAPAAMISET

Tämä workshop käy yhden myyntiprosessin tapaamisvaiheen läpi ja hioo siitä timanttisen. Voit hyödyntää tätä workshoppia minkä vaiheen kanssa tahansa(tarvekartoitus, tarjoustapaaminen, lisämyynti, kehityspalaveri). Voit myös hyödyntää tätä workshoppia tiettyä asiakkuutta varten jos haluat kaivaa tapaamiseen vakuuttavimmat faktat ja isoimman myyntikanuunan.

 • Hyödyt
  • Myyntitapaamiset ovat iso investointi joissa ratkaistaan syntyykö tuloa vai pelkkiä menoja; tällä workshopilla parannat investoinnin tuottavuutta
  • Kasvattaa myynnin luottamusta ja parantaa kykyä tehdä kauppaa
  • Auttaa asiantuntijamyyntiä viemään tapaamisia kohti yhteisiä oivalluksia asiakkaan kanssa
 • Lopputuotteet
  • Presentaatiopohja- tai suunnitelma
  • Kirjatut tavoitteet tapaamiselle

 

Kiinnostuitko?

Workshoppimme ovat paras tapa aloittaa yhteistyö kanssamme. Saat välittömästi vastinetta rahoillesi ja pääsemme tutustumaan toisiimme tavoitteellisessa tunnelmassa.

Workshoppimme hinta on 900€ (alv 0)

Jätä lyhyt viesti, jossa kerrot milloin sinulla olisi aikaa puhelinkeskustelulle, niin käytetään yhdessä pieni hetki liiketoimintasi parantamiseksi.

Jätä viesti, niin soitan sinulle takaisin!