Modern growth agency

Our job is to make your business grow

Yksi toimisto, kaikki strategisen kasvun palvelut

Autamme asiakkaitamme tehostamaan strategista myyntiä ja markkinointia

Growth Hacking

Growth hacking tarkoittaa tapaa jolla, yrityksellesi valitaan oikeat markkinointikanavat ja viestit kasvun tueksi. Yhdistelemme eri markkinoinnin työkaluja kuten ABM-, Hakukone-, Inbound- ja Emailmarkkinointi. Lisäksi markkinointia tukee tehokas sisältötuotantomme

Growth hackingin avulla rakennamme yrityksellesi oikean yleisön, kasvatamme myyntiä ja lisäämme kannattavuuttanne

Concept Design

Hyvin kaupallistettu palvelu tai tuote lisää yrityksen ymmärrystä ja tavoitteellisuutta sekä luo oikeanlaiset edellytykset liiketoiminnan kasvulle.

Konseptin muotoilu alkaa liiketoiminnan tavoitteiden ja kehittämiskohteiden tunnistamisesta, kun kohteet on tunnistettu palveluita tai tuotteita voidaan aloittaa konseptoimaan sekä jatkojalostamaan myynnin ja markkinoinnin aloitusta varten.

Sales Enablement

Sales Enablement on myynnin ja markkinoinnin yhteistyön tulos: ajattelutapa, johon liittyy tiedonkeruuta, analytiikkaa sekä jatkuvaa kehittämistä, joka tähtää tavoitteellisesti myynnin kasvuun. Kyseessä on siis strateginen myynti, keskitetään myynnin panokset sinne missä tuotteelle tai palvelulle on eniten arvoa.

Tuomme yritykseesi on-site myynnin valmennusta, kannustavat mittaristot sekä luomme myynnin toimintamallit jolla varmistetaan kasvuun tarvittava aktiviteettitaso

Data

Onnistuneen myynnin ja markkinoinnin pohja rakennetaan validoidulle asiakasdatalle. Jos sinulla ei ole vielä riittävästi dataa käytettäväksi, tuomme yritykseesi tarvittavan datan ja teemme tarpeelliset markkinointitoimenpiteet myynnin lisäämiseksi.

Aktiivisen myynnin toimenpiteet pohjautuvat datan laatuun sekä tuotto-odotukseen. Laadukas data tuo ylivoimaista etua asiakkaillemme.

Viimeisimmät menestystarinamme

Timmi Software Oy

Sales Enablement & Growth Hacking

Sales Enablement & Growth Hacking

Toteutettujen kampanjoiden avulla saavutettu myynti yli 100 000 €

Jooli markkinointi & viestintä Oy

Growth Hacking

Sales Enablement

Uusi myynnin malli ja tuotteistus on tehostanut myyntiä merkittävästi

Salesframe Oy

Growth Hacking

Growth Hacking

Kansainvälisen liiketoiminnan aloitus ABM-Markkinoinnilla

Mistä yrityksien kasvu mielestämme koostuu?

Uskomme siihen, että lopulta markkinointi ja myynti ovat vain sanoja, jotka eivät itsessään tarkoita mitään. Niiden sisälle kätkeytyy kommunikointi kuvilla, sanoilla ja puheella.

Näkemyksemme mukaan on olemassa yksi kasvuprosessi mikä sisältää kaiken aina konseptoinnista datan keräämiseen ja asiakkaiden kanssa kommunikointiin. Se mikä on yhteistä näille toimenpiteille on, että niitä tulisi arvioida niiden tuottaman kasvun perusteella.

Investointi meihin, ei ole koskaan investointi yhteen palaseen vaan se on aina investointi tiimiin joka katsoo kokonaisuutta, mutta keskittyy kasvuhaasteiden ratkaisuun yksi asia kerrallaan.

Asiakkailtamme kuultua