DATA, ANALYTIIKKA & ASIAKASVALIDOINTI​

Mikä tekee asiakkuuksista kannattavan?​

B2B-markkinoinnin onnistumisen kulmakivi on tarkka asiakasvalidointi. Mikä tekee asiakkuuksista kannattavan? Miksi pystymme tuottamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen juuri heille?

Data on myynnin kehittämisessä ja markkinoinnin tehokkaassa kohdentamisessa arvokasta. Tietoa on saatavilla paljon, enää tarvitaan ihminen tulkitsemaan markkinadataa. 

Me rakastamme numeroita ja löydämme yrityksellenne parhaat asiakkuudet analysoimalla oikeita mittareita.

Haasteita:

  • Analyyttinen tapa validoida asiakkaita puuttuu
  • Markkinoinnin ja myynnin keskittäminen ydinhenkilöille
  • Markkinadatan hankinta ja hyödyntäminen
  • Analysointi, kehittäminen ja tulosten seuraaminen
  • Toimintaympäristöjen muutoksiin reagointi ja saatavilla olevan tiedon hyödyntäminen kohdennetusti

Ratkaisumme:

  • Strateginen asiakasvalinta
  • Dataetsintä, testaus ja asiakasdatan validointi
  • Mainonnan ja viestinnän kohdentaminen data-analytiikan avulla määritellylle yleisölle
  • Markkinoinnin automaatiotyökalut toistuvien ja työläiden prosessien automatisoimiseksi
  • Tulosten tallentaminen ja jatkuva kehittäminen