fbpx
Select Page

Palvelut

PALVELUT

DEFINE - EXPERIMENT - SCALE

B2B-Kasvumarkkinointi

Kestävä kasvu ei synny sattumalta

Markkinoinnin automaatiot

Markkinointi on tehokasta kun se on kohdennettua, säännöllistä ja oikein ajoitettua. Kustannustehokasta se on sillloin, kun toistuvat ja työläät prosessit automatisoidaan.

Asiakasdata

Tuloksellinen myynti ja markkinointi lähtee liikkeelle laadukkaasta asiakasdatasta. Ketkä ovat potentiaalisimpia ostajiasi? Kuka näissä organisaatioissa tekee ostopäätökset? Milloin heidän ostoikkunansa on avoinna?

Digimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi, Facebook, LinkedIn, Google Ads — toimitamme kohdennetut sisällöt tunnistetuille asiakkaille käyttämällä tehokkaimpia markkinointikanavia.

Video- ja sisältötuotanto

Potentiaalisiksi tunnistettujen ostajien konvertointi asiakkuuksiksi aloitetaan iskevällä sisällöllä. Me tuotamme video- ja markkinointimateriaalit jotka tekevät tulosta.

GROWTH EXPERIMENTS

Kuinka toimia kuin pieni ja ketterä

Markkinatutkimus & -testaus

Ensimmäisenä pidetään ideointi worshop, jossa keksitään mahdollisimman paljon ideoita saavuttaa haluttu lopputulos. Kaikki ideat hyväksytään, riippumatta siitä kuinka pöhköille ne aluksi tuntuvat. Nämä kaikki ideat arvioidaan ICE-menetelmällä (Vaikutus, Luottamus, Helppous).

Design & Growth Hacking Sprints

Uusien ideoiden kehittäminen ja testaaminen on yksi tärkeimmistä kasvun ajureista. Uusien tuotteiden tai palveluiden luominen sekä uusien markkinoiden tai asiakassegmenttien valloittaminen kannattaa aloittaa intesiivisellä sprintillä, joka selvittää onko ideoillenne ostajia.

Strategia & Innovaatio Workshopit

Onnistumisiemme perustana on syvällinen ymmärrys asiakkaittemme liiketoiminnasta ja ennakkoluuloton kokeilukulttuuri. Säännöllisten workshoppien avulla rakennamme kestävää kasvua.

GROWTH TRAINING

LEARN - EXPERIMENT - GROW

B2B Myynnin Koulutukset

Growth Hackingiä käyttävät käytännössä suuret yhtiöt, jotka hakevat nopeaa kasvua. Facebook, Airbnb sekä Amazon ovat tunnetuimmat yhtiöt, jotka ovat saaneet kasvuunsa merkittävää boostia käyttämällä Growth Hacking metodeja. Se sopii koosta tai toimialasta riippumatta 

Kasvumarkkinoinnin osaajakoulutukset

Growth Hackingiä käyttävät käytännössä suuret yhtiöt, jotka hakevat nopeaa kasvua. Facebook, Airbnb sekä Amazon ovat tunnetuimmat yhtiöt, jotka ovat saaneet kasvuunsa merkittävää boostia käyttämällä Growth Hacking metodeja. Se sopii koosta tai toimialasta riippumatta 

Design Sprint -koulutukset

Se sopii koosta tai toimialasta riippumatta kaikille aloille, aina pienistä tekno startupeista lähtien maailman suurimpiin kivijalka yhtiöihin asti. Myös sinun yrityksesi voi saada merkittävää etua, niin kasvun kuin resurssien käytön osalta. Tämä on sellainen oljenkorsi, jota minkään yrityksen ei kannata jättää käyttämättä.

Koulutus

Miksi B2B myynti kompuroi, kuinka perehdytys onnistui. Anna vastuu meille uuden myyjän ja asiakasvastuullisen henkilön koulutuksesta ja takaamme, että vaihtuvuus laskee ja tulokset nousevat.

Lue lisää Growth Hacking keksijän, Sean Ellisin sivuilta: https://growthhackers.com